top of page

SIMPU significa "Vent Nou".


Això és el que Tomohiko Naruoka va agafar quan va decidir marxar del seu Japó natal y coneixer món.


Desprès de treballar a diferents restaurants japonesos a Nova York i Barcelona, Tomo ha decidit emprendre la seva pròpia aventura i ha obert SIMPU, un petit restaurant amb menjar per emportar.


Qualitat a un preu just. Cuina japonesa feta per un japonès.

SIMPU significa "Viento Nuevo".


Esto es lo que Tomohiko Naruoka tomó cuando decidió irse de su Japón natal y conocer mundo.


Después de trabajar en diferentes restaurantes japoneses en Nueva York y Barcelona, Tomo ha decidido emprender su propia aventura y ha abierto SIMPU un pequeño restaurante con comida para llevar.


Calidad a un precio justo. Cocina japonesa hecha por un japonés.

SIMPU means "New Wind".


This is what Tomohiko Naruoka took when he decided to leave his native Japan and discover other parts of the World.


After working at several Japanese restaurants in New York and Barcelona, Tomo has decided to start his own adventure with SIMPU, a small restaurant with food to takeaway.


Quality at a fair price. Japanese cuisine made ​​by a Japanese.

bottom of page